Povolenie na pobyt v SR

Občan krajiny mimo EÚ, ako aj občan EÚ a jeho rodinný príslušník, ktorý plánuje na území SR napríklad pracovať, podnikať, študovať, môže požiadať o prechodný pobyt v SR. Žiadosť je možné podať na zastupiteľskom úrade podĺa štátnej príslušnosti alebo na oddelení cudzineckej polície v SR. Doba na vybavenie prechodného pobytu závsí od účelu udelenia pobytu. 

Ponúkame konzultáciu a asistenciu pri žiadosti na  prechodný pobyt za účelom:

 • podnikanie - živnosť
 • podnikanie - konateľ obchodnej spoločnosti
 • zamestnanie
 • štúdium
 • zlúčenie rodiny
 • registrácia občana EÚ
 • registrácia rodinného príslušnika občana EÚ
 • obnovenie pobytu
 • zmena druhu/účely pobytu

Ako prebieha proces udelenia pobytu?

 • vyplnenie online formulára
 • konzultácia
 • príprava dokumentácie
 • podpísanie dokumentov
 • registrácia na podanie žiadosti
 • doprovod na cudzineckej polícii
 • udelenie pobytu
 • lekárska prehliadka

Doplnkové služby:

V balíku služieb Vám zabezpečíme aj výpis z registra trestov s apostillou, úradné preklady dokladov, otvorenie bankových účtov v SR, termín na cudzineckej polícii, zastupiťelskom úrade, lekársku prehliadku, doručenie dokladov, atď ...  Samozrejmosťou je doprovod na cudzineckej polícii,  prípadne za doplatok aj na zastupiteľskom úrade ak je to možné.  Ceny jednotlivých doplnkových služieb záležia od účelu pobytu aj od štátnej príslušnosti.

Ubytovanie, miesto podnikania:

V spolupráci s realitnou kanceláriou vám zabezpečíme miesto na bývanie, podnikanie podľa vašich požiadaviek. 

Založenie živnosti, obchodnej spoločnosti:

Spolupracujeme s renovovanou advokátskou kanceláriou, ktorá zabezpečí všetky potrebné dokumenty a zápisy do živnostenského aj obchodného registra.


Udelením pobytu sa naše služby nekončia, poskytujeme súčinnosť pri ďalších aktivitách, ktoré súvisia s pobytom v SR ako napr.:

 • sprostredkovanie služieb ekonóma /hovorí rusky, anglicky
 • registrácia do zdravotnej poisťovne
 • registrácia na daňovom úrade
 • preberanie pošty