II.pilier, aké zmeny nás čakajú?

Takzvaná dôchodková reforma chystá zmeny v starobnom dôchodkovom sporení alebo II.pilieri. 

Fakty o II.pilieri

 • na Slovensku si sporí v II. pilieri viac ako 1,6 milióna sporiteľov, najviac vo veku 36-45 rokov

 • veľké množstvo sporiteľov takmer 60% má na Slovensku svoje úspory v tzv. garančných dlhopisových fondoch, ktoré v roku 2021 dosiahli výnos okolo 1,3%

 • indexové a akciové fondy dosiahli výnos okolo 16,8%

Plánované zmeny:

 • doteraz stabilizačná fáza začínala dovŕšením 52 roku života a trvala 10 rokov, každý rok sa do garantovaného fondu presunulo 10% ..... po novom sa táto fáza začne dovŕšením 45 roku sporiteľa, kde sa mu do garantovaného fondu presunie 12,5% každé 3 roky

 • presunie sa majetok niektorých sporiteľov mladších ako 54 rokov, ktorí "zabudli" svoje úspory v garantovaných fondoch po presune v roku 2013, do indexových a akciových fondov podľa stratégie, ktorú určí DSS

 • doteraz bola možnosť jednorazovej výplaty nasporenej sumy za určených podmienok, po novom si počas prvých 10 rokov poberania dôchodku vyberú polovicu nasporenej sumy, za zvyšok si môžu "zakúpiť" doživotný dôchodok

 • rušia sa poplatky za vedenie osobného dôchodkového účtu (max 1% z prijatých príspevkov), za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde ( momentálne 10 % z objemu zhodnotenia majetku dôchodkového fondu)

V súčastnosti ponúka na Slovensku II.pilier 5 dôchodkových správcovských spoločností:

 • 365.life, d.s.s., a.s.

 • Allianz - Slovenská d.s.s., a.s

 • NN, d.s.s., a.s.

 • UNIQA, d.s.s., a.s.

 • VÚB Generali, d.s.s., a.s.

Každá z nich ponúka garantovaný dlhopisový fond a akciový negarantovaný fond, niektoré ponúkajú aj indexový a zmiešaný fond.

Tvorba finančnej rezervy

Kedy začať "sporiť"? Rezervu na horšie časy je ideálne začať odkladať už pri prvej výplate formou zhodnocovanej investície. Rezervy môžme rozdeliť na niekoľko skupín:

 • krátkodobé: do 5 rokov na dovolenku, zálohu na dom či byt ....

 • strednodobé: 5 - 10 rokov na  auto, vzdelavánie detí ....

 • dlhodobé: viac ako 10 rokov na dôchodok, prečasné splatenie hypotéky ....

Podľa toho je možné nastaviť formu investovania.

PZP vs havarijné poistenie?

Mnoho poisťovní dnes umožňuje postupné pridávanie rizík k povinnému zmluvnému poisteniu až po kompletné havarijné poistenie.
K základnému PZP si môžte pridať rôzne pripoistenia ako:
 • čelné sklo
 • živelné riziká
 • krádež vozidla
 • zrážka so zverou


Poistenie majetku.

Je typ poistenia, ktorý vás ochráni v prípade nečakaných udalostí, týkajúcich sa vašich nehnuteľností. Môže ísť o poškodenie rôznymi živlami ako napríklad ✅️zásah bleskom, záplavy, víchrice, pád stromu, škody spôsobené poruchami či nedbanlivosťou ako sú požiar či výbuch plynu, ale aj škody spôsobené vlámaním zlodejov a vandalizmom. Súčasťou tohto druhu poistenia sú aj rôzne pripoistenia, ktoré sa nastavia podľa vašich potrieb.

Je vaša zmluva na poistenie nehnuteľnosti aktuálna?

Životné poistenie

Nikto nedokáže zabrániť nevratným a nepredvídateľným udalostiam, ktoré tu boli, sú a vždy aj budú. Ich následkom sú v mnohých prípadoch finančné straty, ktoré nie je možné pokryť bežným spôsobom. Neviem zabrániť úrazom, nehodám, chorobám, ale viem ako sa na to pripraviť a znížiť finančné straty, ktoré sú dôsledkom spomínaných udalostí.  
Je to len na vás ako budete pripravení.

Možnosti pripoistenia:

 • Poistenie pre prípad smrti
 • Poistenie pre prípad invalidity
 • Kritické ochorenia
 • Trvalé telesné poškodenie následkom úrazu
 • Pracovná neschopnosť
 • Hospitalizácia
 • Denné odškodné za dobu nevyhnutého liečenia úrazu
 • Chirurgický zákrok

Ponúkame Vám ZDARMA audit vašich existujúcich zmlúv a v prípade potreby navrhneme lepšie riešenie a do 48 hodín pre vás pripravíme individuálnu ponuku s najvýhodnejšími podmienkami na trhu.

stretkopng
Nová hypotéka, Refinancovanie hypotéky, Úver na čokoľvek

Hypotéka je najpopulárnejší spôsob pri realizácii sna o vlastnom bývaní. Momentálne nízke úroky a možnosť splácania aj viac ako 30 rokov dáva možnosť výberu najlepšej kombinácie ako zafinancovať kúpu vlastnej nehnuteľnosti,  či jej rekonštrukciu. Refinancovaním starého úveru môžte ušetriť desiatky eur na splátkach.
Naša spoločnosť je plne digitálna preto ponúkame našik klientom konzultácie ONLNE a naši experti majú s touto formou komunikácie najväčšie skúsenosti na trhu, uvidíte, že to bude pre vás jedinečný zážitok.


Tu si môžte zadať údaje a my vám pošleme ponuku.