Adresa sídla spoločnosti

BARDFA, s. r. o.
Kutuzovova 3155/34A,085 01 Bardejov , SLOVAKIA
EMAIL:  bardfa@bardfa.eu
Skype:  marbeza.bj

Fakturačné údaje

IČO: 45328048
DIČ: 2023026390

Bankové spojenie

IBAN:  SK42 0900 0000 0051 4587 6989  
SWIFT:  GIBASKBX
Banka:  SLSP, a.s.,