Ing. Mária Bezaniuková
konateľka

Spoločnosť

BARDFA, s. r. o.
Kutuzovova 3155/34A,085 01 Bardejov  SLOVAKIA
Spoločnosť zapísal Okresný súd Prešov do Obchodného registra pod číslom Sro/22928/P dňa 28.4.2010.
EMAIL: bardfa@bardfa.eu

Fakturačné údaje

IČO: 45328048
DIČ: 2023026390

Bankové spojenie

IBAN:  SK42 0900 0000 0051 4587 6989 
SWIFT:   GIBASKBX