Poistenie majetku.

Je typ poistenia, ktorý vás ochráni v prípade nečakaných udalostí, týkajúcich sa vašich nehnuteľností. Môže ísť o poškodenie rôznymi živlami ako napríklad zásah bleskom, záplavy, víchrice, pád stromu, škody spôsobené poruchami či nedbanlivosťou ako sú požiar či výbuch plynu, ale aj škody spôsobené vlámaním zlodejov a vandalizmom. Súčasťou tohto druhu poistenia sú aj rôzne pripoistenia, ktoré sa nastavia podľa vašich potrieb.


Porovnať ponuky jednotlivých poistovní si môžte TU