II.pilier, aké zmeny nás čakajú?

Takzvaná dôchodková reforma chystá zmeny v starobnom dôchodkovom sporení alebo II.pilieri. 

Fakty o II.pilieri

 • na Slovensku si sporí v II. pilieri viac ako 1,6 milióna sporiteľov, najviac vo veku 36-45 rokov

 • veľké množstvo sporiteľov takmer 60% má na Slovensku svoje úspory v tzv. garančných dlhopisových fondoch, ktoré v roku 2021 dosiahli výnos okolo 1,3%

 • indexové a akciové fondy dosiahli výnos okolo 16,8%

Plánované zmeny:

 • doteraz stabilizačná fáza začínala dovŕšením 52 roku života a trvala 10 rokov, každý rok sa do garantovaného fondu presunulo 10% ..... po novom sa táto fáza začne dovŕšením 45 roku sporiteľa, kde sa mu do garantovaného fondu presunie 12,5% každé 3 roky

 • presunie sa majetok niektorých sporiteľov mladších ako 54 rokov, ktorí "zabudli" svoje úspory v garantovaných fondoch po presune v roku 2013, do indexových a akciových fondov podľa stratégie, ktorú určí DSS

 • doteraz bola možnosť jednorazovej výplaty nasporenej sumy za určených podmienok, po novom si počas prvých 10 rokov poberania dôchodku vyberú polovicu nasporenej sumy, za zvyšok si môžu "zakúpiť" doživotný dôchodok

 • rušia sa poplatky za vedenie osobného dôchodkového účtu (max 1% z prijatých príspevkov), za zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde ( momentálne 10 % z objemu zhodnotenia majetku dôchodkového fondu)

V súčastnosti ponúka na Slovensku II.pilier 5 dôchodkových správcovských spoločností:

 • 365.life, d.s.s., a.s.

 • Allianz - Slovenská d.s.s., a.s

 • NN, d.s.s., a.s.

 • UNIQA, d.s.s., a.s.

 • VÚB Generali, d.s.s., a.s.

Každá z nich ponúka garantovaný dlhopisový fond a akciový negarantovaný fond, niektoré ponúkajú aj indexový a zmiešaný fond.