Životné poistenie

Nikto nedokáže zabrániť nevratným a nepredvídateľným udalostiam, ktoré tu boli, sú a vždy aj budú. Ich následkom sú v mnohých prípadoch finančné straty, ktoré nie je možné pokryť bežným spôsobom. Neviem zabrániť úrazom, nehodám, chorobám, ale viem ako sa na to pripraviť a znížiť finančné straty, ktoré sú dôsledkom spomínaných udalostí.  
Je to len na vás ako budete pripravení.

Možnosti pripoistenia:

  • Poistenie pre prípad smrti
  • Poistenie pre prípad invalidity
  • Kritické ochorenia
  • Trvalé telesné poškodenie následkom úrazu
  • Pracovná neschopnosť
  • Hospitalizácia
  • Denné odškodné za dobu nevyhnutého liečenia úrazu
  • Chirurgický zákrok

Ponúkame Vám ZDARMA audit vašich existujúcich zmlúv a v prípade potreby navrhneme lepšie riešenie a do 48 hodín pre vás pripravíme individuálnu ponuku s najvýhodnejšími podmienkami na trhu.

stretkopng